×
Wyszukaj w serwisie
×

Zakończenie budowy gazociągu Zdzieszowice - Brzeg

Uprzejmie informujemy, że Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A zakończył budowę gazociągu Zdzieszowice-Brzeg będącego drugim odcinkiem gazociągu Zdzieszowice-Wrocław i rozpoczął jego użytkowanie. W ramach inwestycji został wybudowany  gazociąg o średnicy 1000mm i długości 80km na odcinku od Leśnicy do Skarbimierza oraz gazociąg odgałęźny na odcinku Kąty Opolskie –Przywory o długości prawie 4km i średnicy 400mm.

W związku z zakończeniem inwestycji Zdzieszowice-Brzeg na ręce Burmistrza Lewina Brzeskiego Operator GAZ – SYSTEM przekazał podziękowania dla wszystkich mieszkańców Gminy Lewin Brzeski, których ta inwestycja dotyczyła za ich wyrozumiałość i cierpliwość wobec prowadzonych prac budowlanych.

GAZ –SYSTEM przekaże do Wojewody Opolskiego komplet protokołów z opisu nieruchomości sporządzonych przed i po budowie gazociągu. Zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2009roku o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (tj. Dz. U. z 2019r. , poz. 1554), na podstawie której prowadzono inwestycje, organem uprawnionym do wydania decyzji administracyjnej o wysokości odszkodowań jest Wojewoda Opolski. Wysokość odszkodowania będzie ustalana na podstawie operatów szacunkowych oraz innych dokumentów zgromadzonych w ramach postępowania odszkodowawczego. W oparciu o prawomocne decyzje administracyjne o wysokości odszkodowania, które zostaną wydane przez Wojewodę Opolskiego, GAZ – SYSTEM wypłaci właścicielom i użytkownikom wieczystym należne odszkodowania.

Poniżej została umieszczona prezentacja graficzna przedstawiająca proces postępowania odszkodowawczego oraz podstawowe informacje o strefie kontrolowanej gazociągu DN1000.

PDFInformacja o procesie odszkodowawczym i strefie kontrolowanej gazociągu.pdf