×
Wyszukaj w serwisie
×

Prawo do świadczenia wychowawczego (500+) na okres 2021/2022

Burmistrz Lewina Brzeskiego informuje o zmianach terminów składania wniosków dotyczących świadczeń wychowawczych (500+) na kolejny okres zasiłkowy 2021/2022. Wnioski można składać:

  • od 1 lutego 2021 roku drogą elektroniczną (za pośrednictwem bankowości elektronicznej, platformy ePUAP oraz emp@tia)

lub 

  • od 1 kwietnia 2021 roku drogą tradycyjną – w wersji papierowej (w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim).

Aby otrzymać świadczenie na nowy okres zasiłkowy – tj. od 1 czerwca 2021 r. - należy złożyć wniosek w lutym, marcu, kwietniu, maju lub czerwcu. Jeśli wniosek złożony zostanie po tym terminie, wówczas świadczenie przysługiwać będzie od miesiąca, w którym wniosek został złożony.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej prowadzi kampanię promocyjną programu Rodzina 500+, będącego nieopodatkowanym wypłacanym miesięcznie świadczeniem na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, bez względu na dochód rodziny.

Szczegółowe informacje znajdują się w poniższych materiałach promocyjnych programu.