×
Wyszukaj w serwisie
×

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021r.

Uzupełniający nabór kandydata na rachmistrza spisowego


Narodowy Spis Powszechny 2021 - liczymy się dla Polski


Dzwoni do Ciebie rachmistrz


Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych


Burmistrz Lewina Brzeskiego - Gminny Komisarz Spisowy - ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań (NSP) w 2021r.

NSP 2021 będzie przeprowadzony w terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021r. według stanu na dzień 31 marca 2021r. godz. 24.00.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

 • mieć ukończone 18 lat,
 • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Do głównych zadań rachmistrza spisowego należeć będzie:

 1. przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych, w zależności od aktualnej sytuacji związanej z pandemią COVID-19, z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu (interaktywną aplikację formularzową), które zostanie mu przekazane na podstawie protokołu przekazania stanowiącego załącznik do umowy zlecenia;
 2. zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej;
 3. przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie z powodu rezygnacji, zachorowań itp. lub dotrzymanie terminu realizacji spisu będzie zagrożone.

Składanie ofert:

 1. Kandydat na rachmistrza spisowego w NSP 2021 może składać dokumenty osobiście w siedzibie urzędu gminy lub za pośrednictwem: poczty elektronicznej (na skrzynkę e-mailową urzędu: lb@lewin-brzeski.pl), platformy ePUAP albo operatora pocztowego (w tym m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich). O dacie wpływu dokumentów decyduje:
 • w przypadku osobistego złożenia dokumentów w urzędzie lub doręczenia ich za pośrednictwem kuriera – data dostarczenia do urzędu;
 • w przypadku wysłania dokumentów pocztą elektroniczną na skrzynkę e-mailową urzędu wskazaną w ogłoszeniu – data wprowadzenia zgłoszenia do środka komunikacji elektronicznej nadawcy (data wysłania wiadomości e-mail);
 • w przypadku wysłania dokumentów poprzez platformę ePUAP – data wysłania zgłoszenia przez nadawcę, która powinna być równoznaczna z datą wpływu na urzędową skrzynkę na ePUAP (pojawienie się zgłoszenia w systemie teleinformatycznym);
 • w przypadku przesłania dokumentów Pocztą Polską – data stempla pocztowego.
 1. Oferty należy złożyć w terminie do dnia 09 LUTEGO 2021r., w kopercie z napisem „Nabór kandydata na rachmistrza spisowego do NSP 2021”. Oferty kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 2. Więcej informacji na temat spisu można znaleźć na stronie internetowej urzędu gminy 77 424 66 50, e-mail: usc@lewin-brzeski.pl.

PDFNabór na rachmistrza ogłoszenie.pdf (644,20KB)
PDFZałącznik nr 1 Formularz - oferta kandydata na rachmistrza spisowego do NSP 2021.pdf (413,96KB)
PDFZałącznik nr 2 Oświadczenie RODO.pdf (580,22KB)