×
Wyszukaj w serwisie
×

Posiedzenie Społecznej Komisji Mieszkaniowej

Burmistrza Lewina Brzeskiego informuje, że w dniu 10.02.2021 roku odbędzie się posiedzenie Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną planowane posiedzenie odbędzie się bez udziału osób ubiegających się o wynajem lokalu mieszkalnego z zasobów komunalnych Gminy Lewin Brzeski.  

Rozpatrywane będą wnioski kompletne, uzupełnione o dane z okresu ostatnich trzech miesięcy i które wpłynęły do Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim, w terminie do 31.01.2021r. Wnioski, które wpłynęły do tutejszego Urzędu po 31.01.2021 r. będą rozpatrywane na początku 2022 roku.

O podjętych decyzjach, w sprawie umieszczenia na liście osób oczekujących na wynajem mieszkania z zasobów komunalnych Gminy Lewin Brzeski, każdy wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie. 

Burmistrz

Artur Kotara