×
Wyszukaj w serwisie
×

Zwolnienie z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

W dniu 9 lutego br. podczas Sesji Rady Miejskiej, jednogłośnie przegłosowana została uchwała w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców z terenu Gminy Lewin Brzeski za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za 2021 rok, odpowiadającej jednej trzeciej opłaty rocznej.

Uzasadnieniem uchwały są obostrzenia sanitarne i ograniczenia działalności gospodarczej wprowadzone przez Rząd Polski, a związane z walką z pandemią COVID-19, które ograniczyły lub wręcz uniemożliwiły na pewien czas prowadzenie działalności lokali gastronomicznych, co przekłada się na brak możliwości korzystania z posiadanych przez przedsiębiorców zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

Burmistrz Lewina Brzeskiego korzystając z nowelizacji art. 31 zzca ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych podjętej 21 stycznia 2021 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.), zawnioskował do Radnych Rady Miejskiej o podjęcie uchwały, która umożliwia zwolnienie przedsiębiorców z ww. opłaty.

Burmistrz Lewina podkreśla, iż podjęta uchwała stanowi formę złagodzenia zaistniałej sytuacji, a jednocześnie jest odpowiedzią na prośby przedstawicieli branży gastronomicznej o wsparcie w tym trudnym czasie trwającej pandemii koronawirusa.