×
Wyszukaj w serwisie
×

Jubileusz 25-lecia pracy zawodowej

Dnia 11 marca 2021r., w gabinecie Burmistrza Lewina Brzeskiego Pana Artura Kotary, została wręczona nagroda jubileuszowa z okazji 25-lecia pracy zawodowej Pani Joannie Dziasek, pełniącej funkcję Dyrektora Przedszkola Publicznego w Przeczy.

Pani Joanna Dziasek posiada dyplom magistra filologii polskiej oraz licencjat z filologii angielskiej. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu edukacji wczesnoszkolnej z wychowaniem przedszkolnym.

Z pełnionej od 2017 roku funkcji dyrektora placówki oświatowej wywiązuje się wzorowo, tak też jest oceniana przez władze samorządowe naszej Gminy, jak i własne grono nauczycielskie. 

Z okazji jubileuszu 25-lecia pracy zawodowej Pan Artur Kotara wręczył Pani Joannie Dziasek list gratulacyjny oraz bukiet kwiatów, składając życzenia wszelkiej pomyślności, dalszej satysfakcji z wykonywanej pracy.

DSC_1245.jpeg Burmistrz Lewina Brzeskiego w towarzystwie Dyrektor Przedszkola w Przeczy oraz Zastępcy burmistrza