×
Wyszukaj w serwisie
×

Nauka zdalna w przedszkolach

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie, zgodnie z którym od poniedziałku 29 marca do 11 kwietnia br. zawieszone zostaje stacjonarne działanie przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach oraz innych form wychowania przedszkolnego. Wprowadza się nauczanie zdalne.

Zgodnie z rozporządzeniem od 29 marca do 11 kwietnia br. zawieszone zostaje stacjonarne funkcjonowanie publicznych i niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego. Zajęcia mają być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego ustalonego przez dyrektora sposobu realizowania zajęć.

Jednocześnie dyrektorzy mają obowiązek zorganizować zajęcia w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, a także dla dzieci m.in. pracowników medycznych, pomocy społecznej, służb porządkowych i oświaty. Zajęcia mają być organizowane na wniosek rodziców.

Utrzymane zostaje zawieszenie do 11 kwietnia zajęć stacjonarnych w szkołach podstawowych, szkołach ponadpodstawowych, placówkach kształcenia ustawicznego i centrach kształcenia zawodowego, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych i domach wczasów dziecięcych. Prowadzona jest tam nauka w formie zdalnej.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki dostępne jest poniżej i wchodzi w życie z dniem dzisiejszym, tj. 29 marca 2021 r.

PDFRozporządzenie MEiN z 26.03.2021 ws. czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.pdf