×
Wyszukaj w serwisie
×

Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Lewinie Brzeskim

Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych to specjalnie zorganizowane dla mieszkańców gminy miejsce, w którym właściciele nieruchomości w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą przekazać nieodpłatnie odpady komunalne, w szczególności te, których nie należy wrzucać do przydomowych pojemników/worków lub altant śmietnikowych, np:

 • odpady wielkogabarytowe,
 • odpady budowlane, poremontowe i rozbiórkowe,
 • odpady zielone,
 • zużyte opony z pojazdów osobowych,
 • elektrośmieci, czyli sprzęt elektryczny i elektroniczny, jak również baterie i akumulatory,
 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • nadwyżki posegregowanych odpadów typu szkło, papier, tworzywa sztuczne,
 • zużyte świetlówki,
 • popiół z palenisk domowych,
 • papę odpadową,
 • zużyte tekstylia i odzież.

Informujemy, że Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPSZOK) położony w Lewinie Brzeskim przy ul. Fabrycznej (teren oczyszczalni ścieków) jest czynny:

 • we wtorki w godz. od 13.00 do 17.00,
 • w czwartki w godz. od 13.00 do 17.00,
 • w soboty w godz. od 8.00 do 14.00.

Przypominamy, że zasady funkcjonowania Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Lewinie Brzeskim, określa obowiązujący regulamin.

PDFRegulamin Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.pdf (500,97KB)