×
Wyszukaj w serwisie
×

Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – projekty na 2021 rok

Burmistrz Lewina Brzeskiego informuje, że w dniu 30 marca 2021r. Sejmik Województwa Opolskiego przyjął uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Opolskiego pomocy finansowej jednostkom samorządu województwa opolskiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej (MIS) – Opolskie w latach 2020-2022, a tym samym zatwierdził Listę Wnioskodawców MIS - zawierającą zadania, którym udzielona została pomoc finansowa w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na rok 2021.

Do tegorocznej edycji MIS przystąpiło 7 sołectw z terenu Gminy Lewin Brzeski, tj. Borkowice, Ptakowice, Wronów, Kantorowice, Nowa Wieś Mała, Różyna oraz Skorogoszcz. Pełna lista projektów, które będą realizowane w ramach Inicjatywy Sołeckiej znajduje się poniżej:

PDFLista Wnioskodawców Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na 2021r..pdf

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz zasady rozliczania środków, zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Województwem Opolskim a Gminą Lewin Brzeski.