×
Wyszukaj w serwisie
×

Budżet Obywatelski w Gminie Lewin Brzeski

Szanowni Państwo!

Jest mi niezmiernie miło poinformować, iż Gmina Lewin Brzeski dołączyła do grona jednostek samorządowych, które umożliwiają swoim mieszkańcom włączenie się w proces decyzyjny o przeznaczeniu wyodrębnionej w budżecie gminy części środków finansowych, w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Budżet obywatelski - zwany inaczej partycypacyjnym - sięga swoimi korzeniami lat '80 i do dnia dzisiejszego stosowany jest z powodzeniem w wielu krajach na całym świecie. W swoim założeniu ma za zadanie pobudzać do aktywności mieszkańców i w oparciu o ich zaangażowanie budować społeczeństwo obywatelskie oraz wzmacniać dialog pomiędzy wszystkimi stronami biorącymi udział w Budżecie Obywatelskim.

Rada Miejska w Lewinie Brzeskim na ostatnim posiedzeniu Sesji podjęła uchwałę w sprawie budżetu obywatelskiego dla Gminy Lewin Brzeski, która ustala szczegółowe zasady i tryb jego realizowania. Środki własne Gminy wyodrębnione na ten cel w budżecie dzielą się w proporcji 80/20, tj. inwestycyjne w wysokości 80% ogółu środków oraz pozostałe, stanowiące 20%.

Mam nadzieję, że włączenie się mieszkańców w proces współdecydowania o ważnych dla nich sprawach, wyznaczy nowe kierunki rozwoju naszej gminy, które będą odpowiadały bezpośrednio na ich potrzeby. Chciałbym Państwa serdecznie zachęcić do udziału w tym przedsięwzięciu, zarówno na etapie składania wniosków, jak i aktywnego oddawania głosów na zgłoszone projekty, które jeszcze w tym roku zostaną zrealizowane.

Ogłoszenie Budżetu Obywatelskiego wraz ze szczegółowym regulaminem nastąpi po 22 kwietnia br., kiedy uchwała Rady Miejskiej ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego się uprawomocni. Zapraszam do śledzenia strony internetowej oraz gminnego profilu FB.

Burmistrz Lewina Brzeskiego

Artur Kotara