×
Wyszukaj w serwisie
×

Budżet Obywatelski dla Gminy Lewin Brzeski

Rusza I edycja Budżetu Obywatelskiego dla Gminy Lewin Brzeski. Do dyspozycji mieszkańców jest 70 tys. zł. Środki wydzielone z budżetu Gminy przeznaczone są zarówno na działania inwestycyjne, jak i projekty społeczne.
Zgłoszenie własnego projektu, jak również późniejszy udział w głosowaniu na konkretne zadania, daje mieszkańcom Gminy Lewin Brzeski realny wpływ na rozwój przestrzeni publicznej oraz kreowanie wydarzeń o charakterze sportowo-kulturalno-integracyjnym.

Termin zgłaszania projektów do Budżetu Obywatelskiego dla Gminy Lewin Brzeski rozpoczyna się w dniu dzisiejszym, tj. 28 kwietnia br. i potrwa do 21 maja 2021r.

Regulamin Budżetu Obywatelskiego dla Gminy Lewin Brzeski dostępny tutaj PDFRegulamin Budżetu Oywatelskiego dla Gminy Lewin Brzeski.pdf (312,51KB)

Projekty można składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim, ul. Rynek 1, 49-340 Lewin Brzeski. Na kopercie należy umieścić zapis „Projekt BO dla Gminy Lewin Brzeski”.

Zarządzeniem nr 829/2021 z dnia 26 kwietnia br. Burmistrza Lewina Brzeskiego określił harmonogram realizacji Budżetu Obywatelskiego dla gminy Lewina Brzeskiego, a także wzór formularza zgłoszeniowego, karty analizy zadania oraz karty do głosowania.

  1. Harmonogram realizacji Budżetu Obywatelskiego dostępny tutaj DOCXHarmonogram realizacji Budżetu Obywatelskiego dla Gminy Lewin Brzeski.docx (22,26KB)
  2. Formularz zgłoszeniowy zadania dostępny tutaj DOCXFormularz zgłoszeniowy zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego dla Gminy Lewin Brzeski.docx (31,13KB)
  3. Karta do głosowania dostępna tutaj DOCKarta do głosowania na zadanie zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego dla Gminy Lewin Brzeski.doc (53,50KB)

Burmistrz Lewina Brzeskiego zachęca do aktywnego włączenia się w realizację Budżetu Obywatelskiego, licząc na zaangażowanie i kreatywność swoich mieszkańców. Wspólna decyzja o przeznaczeniu środków wydzielonych z budżetu gminy to duży krok ku jeszcze większym zmianom najbliższego otoczenia oraz tworzeniu przedsięwzięć społeczno-kulturalnych na miarę potrzeb lokalnej społeczności.