×
Wyszukaj w serwisie
×

W Gminie Lewin Brzeski otwarto kolejny Klub Seniora

W dniu 26 kwietnia 2021r. w Wiejskim Domu Kultury w Łosiowie odbyło się uroczyste otwarcie Klubu Seniora. W imieniu Burmistrza Lewina Brzeskiego przywitał gości zastępca burmistrza Pan Dariusz Struski: Posła na Sejm Pana Pawła Kukiza, dyrektora Biura Wojewody Pana Mariusza Nieckarza, Przewodniczącego Rady Miejskiej Pana Waldemara Włodka, Radnych Rady Miejskiej Panią Paulinę Kamińska oraz Pana Łukasza Bacajewskiego, sołtysa Łosiowa Panią Małgorzatę Wieczorek- Smolińską, Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Panią Alicję Cieślik wraz z pracownikami Ośrodka oraz przedstawicielki Seniorów z Łosiowa.

Zaproszeni goście przecinając biało-czerwoną wstęgę, dokonali uroczystego otwarcia Klubu Seniora. Utworzenie kolejnego już Klubu Seniora w gminie Lewin Brzeski było możliwe dzięki środkom finansowym pochodzącym z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020.

Kluby seniora to twór, który wpisuje się w długofalową politykę senioralną w kraju, tj. ogółu działań adresowanych na rzecz osób starszych w Polsce, których celem jest realizacja zadania i inicjatywy, kształtujących warunki godnego celem jest dążenie do budowania i rozwoju aktywnego i zdrowego starzenia się. opracowywanie kierunków działań, inicjowanie, wspieranie i promowanie rozwiązań z zakresu polityki społecznej na rzecz osób starszych oraz przedstawianie rozwiązań na rzecz rozwoju systemu wsparcia osób starszych.

 Burmistrz Lewina Brzeskiego wiele razy podkreślał, iż kluby seniora to idealne miejsce dla osób, które nadal są pełne pasji i zaangażowania, osób aktywnych, zainteresowanych różnymi formami aktywności i integracji. Włodarz Gminy wyraził przekonanie, iż działalność klubów zarówno w Lewinie Brzeskim, jak i Łosiowie przyniesie bogatą ofertę zajęć, które zapełnią wolny czas ich uczestnikom – tak, by jak najdłużej mogli zachować sprawność na wszystkich płaszczyznach życia i z satysfakcją uczestniczyć w życiu gminy.


Jesteśmy przekonani, że seniorzy w klubach seniora potwierdzają, że jesień życia może być czasem pełnym radości i spełnienia.

 

  Oficjalne otwarcie Klubu Seniora w Łosiowie