×
Wyszukaj w serwisie
×

Grupa ,,Pszczółki’’ podczas zajęć pobudzających zmysły

Pszczółki to najmłodsza grupa w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Lewinie Brzeskim. Jednak, jak na pszczółki przystało, jest to również grupa bardzo pracowita. Od pierwszych dni w przedszkolu brały one aktywny udział w zajęciach, podczas których rozwijały swoje umiejętności plastyczno – techniczne. Nie zabrakło też aktywności rozwijających min. motorykę małą i dużą, logiczne myślenie, umiejętności pracy w grupie, orientację przestrzenną, wyobraźnię. Zajęcia te służyły również pobudzeniu wszystkich zmysłów, aby nowo zdobyta wiedza mogła być efektywniej utrwalona w umysłach dzieci. Były one tak skonstruowane, aby pobudzić jak największą aktywność dzieci, poprzez ich samodzielne działanie. W większości sytuacji, to dzieci od samego początku miały możliwość samodzielnego kreowania zajęć. Dzieci z zajęć na zajęcia coraz bardziej otwierały się na grupę, asymilowały się, nabierały pewności siebie i chęci do zdobywania nowej wiedzy. Nie miały czasu na nudę.

Poniżej znajdują się zdjęcia przedstawiające, niektóre z wyżej opisanych zajęć.

Małgorzata Greniuch

 

  Nasz przyjaciel Miś - wykonywanie pracy plastycznej przy użyciu różnych materiałów, rozwijanie umiejętności plastyczno-technicznych i motoryki małej

 

  Świat dinozaurów - zajęcia pobudzające zmysły i rozwijające logiczne myślenie, rozwijanie motoryki małej

 

  Jak powstaje węgiel - zdobywanie nowych wiadomości poprzez pobudzanie zmysłów, rozwijanie motoryki małej

 

  Wycieczka do kopalni - stworzenie wspólnie z dziećmi makiety kopalni, rozwijanie umiejętności pracy w grupie, umiejętności technicznych i motoryki małej

 

  Zakodowane wieże - zajęcia rozwijające logiczne myślenie i orientację przestrzenną, rozwijanie umiejętności technicznych, precyzji i motoryki małej

 

  Pani Wiosna - pobudzenie zmysłów poprzez tworzenie Pani Wiosny z darów natury (pomoce dydaktyczne), rozwijanie umiejętności technicznych i motoryki małej

 

  Jak zbudowane są instrumenty - zajęcia plastyczno-techniczne

 

  Muzyka wokół nas - zajęcia pobudzające wszystkie zmysły, rozwijanie motoryki małej i dużej

 

  W ogródku - poznawanie kwiatów i warzyw, które siejemy w marcu, pobudzanie zmysłów poprzez samodzielne tworzenie ogródka w sali, rozwijanie umiejętności plastyczno-technicznych wyobraźni i motoryki małej

 

  Nasza planeta. Co jest dla niej dobre? - poznawanie pozytywnych i negatywnych wpływów na Ziemię, pobudzanie zmysłów poprzez samodzielne tworzenie dwóch światów (zanieczyszczonego i zdrowego), rozwijanie umiejętności technicznych i motoryki małej

 

  Dzień Ziemi - rozwijanie umiejętności segregowania odpadów, tworzenie Ziemi za pomocą różnych technik plastycznych, rozwijanie wyobraźni, umiejętności plastyczno-technicznych i motoryki małej