×
Wyszukaj w serwisie
×

Głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego - 2021

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA NA ZADANIA W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO GMINY LEWIN BRZESKI

 1. Kto może głosować?

Głosować mogą wszyscy mieszkańcy gminy Lewin Brzeski. W przypadku osób poniżej 16 roku życia podpis składa opiekun prawny (własnoręczny podpis nie dotyczy głosowania elektronicznego). Ważne jest miejsce zamieszkania, a nie miejsce zameldowania. Na karcie do głosowania należy podać imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz nr PESEL. Karty do głosowania wypełnione niewłaściwie, niezawierające właściwych danych będą uznane za nieważne.

Aby oddać ważny głos, głosujący musi oddać głos na 1 projekt.

 1. Kiedy można zagłosować?

Głosować można od 9 czerwca 2021 do 23 czerwca 2021 roku.

 1. Jak i gdzie można głosować?
 • na stronie internetowej: www.lewin-brzeski.pl poprzez internetowe narzędzie do głosowania - głosując przez Internet nie muszą Państwo drukować karty, ani odwiedzać punktu głosowania;

LUB

 1. Ile razy można głosować?

Głosować można tylko jeden raz. Można głosować w punktach głosowania lub przez Internet. Każde ponowne oddanie głosu spowoduje, że wszystkie głosy oddane przez daną osobę zostaną uznane za nieważne. Weryfikacji ilości oddanych głosów służy, wymagany przy wypełnieniu karty do głosowania lub elektronicznego formularza karty do głosowania, nr PESEL.

 1. Gdzie można znaleźć opisy propozycji zadań i przypisane im numery?

Wszystkie propozycje zadań o charakterze inwestycyjnym i pozostałym są opublikowane na stronie internetowej gminy Lewin Brzeski DOCXlista projektów podlegających głosowaniu.docx (17,62KB) oraz będą dostępne w formie papierowej. Dodatkowo z listą zadań będzie można zapoznać się w punktach głosowania.

 1. Jak należy zaznaczyć wybrane zadanie na karcie do głosowania?

W pozycji opisanej na karcie do głosowania jako „zadania ", należy postawić znak X przy wybranym zadaniu na karcie do głosowania .Głosujący może zagłosować tylko jeden raz, przez Internet lub papierowo na jedno zadanie.

Głosowanie poprzez internetowe narzędzie do głosowania kończy się kliknięciem przycisku „ZATWIERDŹ WYBÓR I ODDAJ GŁOS".

Wszystkie rubryki muszą być uzupełnione o numery wybranych przez nas zadań.

 1. Kiedy głos uznaje się za nieważny?

Głos będzie nieważny:

 • gdy karta do głosowania będzie wypełniona niewłaściwie lub nie będzie zawierała wymaganych danych,
 • gdy dane na karcie do głosowania zostaną wpisane niewyraźnie lub zostaną wpisane w niewłaściwej rubryce,
 • gdy w wyniku weryfikacji karty zostanie stwierdzony brak podpisu pod wnioskiem lub dane osobowe lub numer PESEL będą niepoprawne,
 • gdy w wyniku weryfikacji stwierdzone zostanie, że głos został oddany więcej niż jeden raz.

 

Przejdź do głosowania:

Głosowanie na zadanie inwestycyjne

Głosowanie na pozostałe zadania