×
Wyszukaj w serwisie
×

CZAS NA WIOSENNĄ DERATYZACJĘ

Urząd Miejski w Lewinie Brzeskim przypomina o konieczności przeprowadzenia wiosennej deratyzacji. Właściciele i zarządcy nieruchomości powinni ją przeprowadzić w okresie od 15 maja do 31 maja.

Zgodnie § 26 i 27 uchwały nr VII/56/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26 maja 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lewin Brzeski, właściciele nieruchomości położonych w mieście i w miejscowościach gminy Lewin Brzeski zobowiązani są do tępienia szczurów i myszy.

Deratyzacji dokonuje się w miarę potrzeb i co najmniej dwukrotnie w ciągu roku:

  • I termin: od 15 maja do 31 maja każdego roku kalendarzowego (akcja wiosenna);
  • II termin: od 01 grudnia do 15 grudnia każdego roku kalendarzowego (akcja jesienna).

Zaleca się, aby miejsce wyłożenia trutki znajdowało się tam, gdzie pojawiają się szczury, a w szczególności na podwórzach, śmietnikach, strychach, ustępach, budynkach gospodarczych itp.

W okresie przeprowadzania deratyzacji należy zachować szczególną ostrożność w miejscach wyłożenia środków zwalczających gryzonie. Miejsca te powinny być oznakowane napisem „UWAGA TRUCIZNA".

W czasie wyłożenia trutki należy uniemożliwić dostęp - zwłaszcza dzieciom - do miejsc, w których wyłożono trutki, zaś zwierzęta domowe trzymać w tym czasie w zamknięciu oraz zabezpieczyć trutkę przed dostępem ptactwa.