×
Wyszukaj w serwisie
×

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu

Narodowy Funduszu Zdrowia uruchomił Teleplatformę Pierwszego Kontaktu (TPK). Dzwoniąc pod bezpłatny numer TPK – 800 137 200 – otrzymasz niezbędną pomoc medyczną poza godzinami pracy lekarzy rodzinnych, w weekendy oraz święta. Z platformy mogą korzystać również osoby niesłyszące. Porady udzielane są w kilku językach.

Jeden, bezpłatny numer dla całej Polski: 800 137 200.

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu (TPK) jest dostępna:

 • poza godzinami pracy Podstawowej Opieki Zdrowotnej,
 • od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00 następnego dnia,
 • w soboty i niedziele oraz inne dni ustawowo wolne od pracy, w godzinach od 8:00 do 8:00 następnego dnia.

Z Teleplatformy Pierwszego Kontaktu możesz skorzystać w sytuacji:

 • nagłego zachorowania, poza godzinami pracy POZ,
 • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących stan bezpośredniego zagrożenia życia, a zastosowane środki lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
 • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni POZ może znacząco niekorzystnie wpłynąć na Twój stan zdrowia.

Kontaktując się z Teleplatformą Pierwszego Kontaktu, otrzymasz poradę:

 • pielęgniarki/położnej,
 • lekarską,

w formie telekonsultacji.

W ramach Teleplatformy Pierwszego Kontaktu uzyskasz:

 • poradę medyczną,
 • e-receptę,
 • e-zwolnienie,
 • e-skierowanie.