×
Wyszukaj w serwisie
×

Park Streetworkoutowy do ćwiczeń kalistenicznych w Lewinie Brzeskim

WNIOSKODAWCA: Kacper Kadecki

OPIS PROJEKTU (Zapisy są tekstami autorskimi z formularzy zgłoszeniowych propozycji zadań do Budżetu Obywatelskiego dla gminy Lewin Brzeski na rok 2021): Lokalizacja - teren kąpieliska –wzdłuż linii brzegowej (za skateparkiem). Pod obszar streetworkoutowy będzie wykonana płyta żelbetowa dla lepszej stabilizacji ze względu na położenie przy linii brzegowej, a następnie montaż urządzenia i wykonanie bezpiecznego podłoża.

ZAKŁADANY KOSZT PROJEKTU: 50 984,00 zł