×
Wyszukaj w serwisie
×

Utworzenia małego placu zabaw dla dzieci w lokalizacji "Zatorze’’ w Lewinie Brzeskim

WNIOSKODAWCA: Piotr Czepułkowski

OPIS PROJEKTU (Zapisy są tekstami autorskimi z formularzy zgłoszeniowych propozycji zadań do Budżetu Obywatelskiego dla gminy Lewin Brzeski na rok 2021): Lokalizacja - działka gminna po prowizorycznym boisku do gry w piłkę obecnie bardzo zaniedbana i wymagająca racjonalnego zagospodarowania. Działka zlokalizowana w eksponowanym miejscu na początku ulicy Wiosennej (pomiędzy posesjami nr 1 i nr 5 w narożniku osiedla).Dla podkreślenia estetyki będzie przygotowane podłoża i wykonanie nasadzeń krzewów ozdobnych w otoczeniu zakupionych ławek.

ZAKŁADANY KOSZT PROJEKTU: 49 900,00 zł