×
Wyszukaj w serwisie
×

Dostawa i montaż elementu zielonej siłowni we wsi Wronów

WNIOSKODAWCA: Piotr Lehmann

OPIS PROJEKTU (zapisy są tekstami autorskimi z formularzy zgłoszeniowych propozycji zadań do Budżetu Obywatelskiego dla gminy Lewin Brzeski na rok 2021): Lokalizacja - działka nr 125-obręb Wronów teren obok placu zabaw. W ramach zadania planuje się zakup wielofunkcyjnego urządzenia zielonej siłowni. We wsi brak jest urządzeń do aktywności fizycznej. Teren zielony będzie dostępny dla wszystkich mieszkańców gminy Lewin Brzeski.

ZAKŁADANY KOSZT PROJEKTU: 8 610,00 zł