×
Wyszukaj w serwisie
×

Zakup sprzętu ochrony dróg oddechowych dla OSP w Lewinie Brzeskim

WNIOSKODAWCA: Ochotnicza Straż Pożarna w Lewinie Brzeskim

OPIS PROJEKTU (zapisy są tekstami autorskimi z formularzy zgłoszeniowych propozycji zadań do Budżetu Obywatelskiego dla gminy Lewin Brzeski na rok 2021): Lokalizacja - Lewin Brzeski, ul. Kościuszki 23. Zakup sprzętu OSP w Lewinie Brzeskim. 4 aparaty ochrony układu oddechowego strażaka wraz z osprzętem, który pozwoli na szybkie i bezpieczne ewakuowanie osób poszkodowanych ze strefy zagrożenia (pożar, zagrożenia chemiczne) przez dobrze zabezpieczonego ratownika. W/w sprzęt ma ogromny wpływ na bezpieczeństwo prowadzonych działań w trakcie pożarów i innych zagrożeń.

ZAKŁADANY KOSZT PROJEKTU:  35 000,00 zł (4 komplety)