×
Wyszukaj w serwisie
×

Festyn Święto Róży

WNIOSKODAWCA: Zofia Lisowiec

OPIS PROJEKTU (zapisy są tekstami autorskimi z formularzy zgłoszeniowych propozycji zadań do Budżetu Obywatelskiego dla gminy Lewin Brzeski na rok 2021): Lokalizacja - teren boiska rekreacyjno-sportowego w Różynie działka nr 148. Święto Róży to cyklicznie organizowana impreza, która wpisała się w kalendarz imprez na terenie gminy Lewin Brzeski. Zadanie ma na celu zwiększenie aktywności mieszkańców oraz integrację społeczności z całej gminy Lewin Brzeski.

ZAKŁADANY KOSZT PROJEKTU:  7 450,00 zł