×
Wyszukaj w serwisie
×

Dzień Kultury Kresowej

WNIOSKODAWCA: Anna Zazula, Koło Gospodyń Wiejskich

OPIS PROJEKTU (zapisy są tekstami autorskimi z formularzy zgłoszeniowych propozycji zadań do Budżetu Obywatelskiego dla gminy Lewin Brzeski na rok 2021): Lokalizacja - miejscem realizacji zadania jest nowo powstały plac rekreacyjno-sportowy mieszczący się na działce nr 224/4 I 225 w miejscowości Chróścina. Projekt zakłada wzbogacenie oferty kulturalnej w powiecie, którego zadaniem będzie zaprezentowanie dorobku materialnego i niematerialnego naszych przodków przybyłych z Kresów Wschodnich.

ZAKŁADANY KOSZT PROJEKTU:  12 900,00 zł