×
Wyszukaj w serwisie
×

Razem dbamy o naszą małą ojczyznę

WNIOSKODAWCA: Anna Foryś

OPIS PROJEKTU (zapisy są tekstami autorskimi z formularzy zgłoszeniowych propozycji zadań do Budżetu Obywatelskiego dla gminy Lewin Brzeski na rok 2021): Lokalizacja - działka nr 116 – obręb Wronów – miejsce spotkania i późniejszego ogniska. W ramach zadania będzie zorganizowanie zbiorowego zbierania śmieci z terenu wsi Wronów. Po zakończonym zadaniu zostanie zorganizowane ognisko oraz zostaną wręczone butelki filtrujące wodę.

ZAKŁADANY KOSZT PROJEKTU:  3 665,00 zł