×
Wyszukaj w serwisie
×

Zagospodarowanie placu przy przystanku autobusowym we wsi Wronów

WNIOSKODAWCA: Anna Foryś

OPIS PROJEKTU (zapisy są tekstami autorskimi z formularzy zgłoszeniowych propozycji zadań do Budżetu Obywatelskiego dla gminy Lewin Brzeski na rok 2021): Lokalizacja - działka nr 135/3 - obręb Wronów teren obok przystanku autobusowego. Zagospodarowanie placu polegać będzie na zakupie stojaków na rowery, zakupie kosza na śmieci, nasadzeniach ozdobnych krzewów wieloletnich oraz montażu 3 sztuk leżaków betonowych. Celem tego przedsięwzięcia będzie poprawa estetyki placu na samym środku wsi.

ZAKŁADANY KOSZT PROJEKTU:  8 100,00 zł