×
Wyszukaj w serwisie
×

Zagospodarowanie placu spotkań przy klubie wiejskim we wsi Wronów

WNIOSKODAWCA: Maria Lehmann

OPIS PROJEKTU (zapisy są tekstami autorskimi z formularzy zgłoszeniowych propozycji zadań do Budżetu Obywatelskiego dla gminy Lewin Brzeski na rok 2021): Lokalizacja - działka nr 141/1 - obręb Wronów teren przed świetlicą wiejską. Zagospodarowanie placu polegać będzie na zakupie ławek zewnętrznych, zakupie kwietnika betonowego, zakupie stojaków na rowery, zakupie kosza na śmieci, nasadzenie ozdobnych krzewów wieloletnich oraz wykonaniu wyrównania terenu poprzez zakup żwiru.

ZAKŁADANY KOSZT PROJEKTU:  7 050,00 zł