Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Mobilny punkt do samospisu

W ramach trwającego Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w Gminie Lewin Brzeski rusza mobilny punkt do samospisu.

Harmonogram na nadchodzący tydzień przedstawia się następująco:

 • 14.06.2021 (poniedziałek) od godziny 10.00 – Lewin Brzeski pod Ratuszem (z udziałem pracowników z Urzędu Statystycznego w Opolu),
 • 15.06.2021 (wtorek) od godziny 16.00 – Świetlica Wiejska w Przeczy,
 • 16.06.2021 (środa) od godziny 17.00 – Świetlica Wiejska w Stroszowicach,
 • 17.06.2021 (czwartek) od godziny 17.00 – Świetlica Wiejska w Sarnach Małych.

Spisania wszystkich osób zamieszkałych pod jednym adresem może dokonać jeden z domowników (musi posiadać numery PESEL osób spisywanych, wykonywany przez nich zawód oraz rodzaj działalności i adres miejsca pracy).

Spisu można w dalszym ciągu dokonać wybierając jedną z poniższych metod:

 • samospis internetowy poprzez aplikację na stronie spis.gov.pl,
 • w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim ul. Rynek 26 z pomocą pracownika Gminnego Biura Spisowego (tel. 77/424-66-50),
 • w mobilnym punkcie do samospisu,
 • odbierając telefon od rachmistrza z numeru telefonu (22) 828 88 88 lub (22) 279 99 99.