×
Wyszukaj w serwisie
×

Radni udzielili Burmistrzowi Lewina Brzeskiego absolutorium

Dnia 22 czerwca br., podczas XXXIII Sesji Rady Miejskiej, Radni głosowali nad uchwałami w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lewina Brzeskiego wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

Głosowanie poprzedzone było przedstawieniem przez Burmistrza sprawozdanie z realizacji budżetu oraz raportu o stanie Gminy Lewin Brzeski za rok 2020.

Obowiązek corocznego przygotowania Raportu nakłada na władzę wykonawczą gminy ustawa o samorządzie gminnym. Pełni on funkcję sprawozdania z funkcjonowania gminy, ma również na celu zapewnienie Radnym i Mieszkańcom Gminy wiedzy na temat gminy, jej działań w obszarze zadań wyznaczonych przepisami prawa.

Po przedstawieniu przez Burmistrza Raportu o stanie Gminy za 2020 rok i przeprowadzonej debacie, 14 Radnych jednogłośnie udzieliło Burmistrzowi Lewina Brzeskiego Panu Arturowi Kotarze wotum zaufania.

Kolejno Burmistrz przedstawił Radnym sprawozdanie z wykonania budżetu oraz sprawozdanie finansowe Gminy Lewin Brzeski za 2020 rok.

Budżet Gminy Lewin Brzeski na 2020 rok został zrealizowany w sposób poprawny, co potwierdzają pozytywne opinie wydane przez Komisję Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komisję Rozwoju Gospodarczego, Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej oraz Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu. Absolutorium Burmistrzowi Panu Arturowi Kotarze z tytułu wykonania budżetu Gminy Lewin Brzeski za 2020r. udzielono jednogłośnie 14 głosami. 

Jednomyślność w udzieleniu absolutorium dowodzi faktu, iż starania Burmistrza są trafne i nacechowane ma rozwiązywanie problemów społeczności lokalnej. Burmistrz podziękował Radnym Rady Miejskiej za okazane zaufanie i owocną współpracę, podkreślając jednocześnie, iż praca nad realizacją budżetu Gminy i wypełnianie obowiązków z nią związanych nie byłoby możliwe bez udziału wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim, a także kierownictwa jednostek organizacyjnych i pomocniczych Gminy.

DSC_1476.jpegBurmistrz Lewina Brzeskiego w trakcie prezentacji sprawozdania z wykonania budżetu oraz raportu o stanie gminy za rok 2020

DSC_1493.jpegRadni w trakcie głosowania

IMG-20210622-WA0016.jpegBurmistrz tuz po głosowaniu dziękując Radnym za okazane zaufanie