×
Wyszukaj w serwisie
×

Wakacje w Świetlicy Terapeutycznej

Za kilka dni wakacje. Świetlica Terapeutyczna w Lewinie Brzeskim organizuje trzy tygodniowe turnusy półkolonijne dla dzieci i młodzieży z całej gminy. Zaczynamy już pierwszego dnia wakacji czyli 28 czerwca. Półkolonie odbędą się w trzech grupach pod hasłem „Świetlicowi Obserwatorzy Przyrody 2021”. Z pierwszego i drugiego turnusu, tj. od 28 czerwca do 2 lipca oraz od 5 lipca do 9 lipca z wakacji w Świetlicy skorzysta w sumie sześćdziesięcioro dzieci (30 osób na turnus). Natomiast w trzecim tygodniu  (od 12 do 16 lipca) – 18 osób (jest to grupa projektowa – zamknięta).

Celem półkolonii jest organizacja czasu wolnego dzieciom i młodzieży podczas wakacji oraz ich integracja po izolacji związanej z pandemią. Półkolonie dają możliwość integracji rówieśniczej, konstruktywnego i kreatywnego spędzenia czasu wolnego oraz praktycznego nabywania wiedzy o świecie i rozwijania inteligencji emocjonalnej. Minione miesiące nie służyły integracji oraz zwiedzaniu i odkrywaniu ciekawych miejsc, dlatego chcemy dać dzieciom szansę, aby „nadrobiły” ten trudny dla wszystkich czas. Półkolonie „Świetlicowi Obserwatorzy Przyrody 2021” skupiają się na działaniach w grupie, wspólnej zabawie, rozrywce, edukacji i jak nazwa wskazuje – obserwowaniu przyrody.

Zajęcia będą prowadzone przez kadrę pedagogiczną Świetlicy Terapeutycznej.

Zorganizowane zostaną:

  • zajęcia sportowo – ruchowe na dworze lub sali gimnastycznej,
  • gry i zabawy świetlicowe, gry planszowe,
  • warsztaty integracyjne, zajęcia plastyczno - manualne itd.
  • cztery wycieczki edukacyjno-rekreacyjne:
  1. wyjazd do ZOO i Afrykarium we Wrocławiu,
  2. wycieczka na Twierdzę Srebrna Góra (dzieci wezmą udział w programie „Wyprawa kadeta”),
  3. wycieczka do kina Helios w Opolu,
  4. piesza wycieczka w okolice Lewina połączona z grą terenową i ogniskiem.

Koszt ponoszony przez rodziców to ok. 90 zł (koszt biletów wstępu). Pozostałe wydatki (przejazdy autokarem, materiały plastyczne dla dzieci, środki chemiczne i dezynfekcyjne), są finansowane przez Gminę Lewin Brzeski.

Kwalifikacje na zajęcia już się odbyły, listy uczestników są zamknięte, pozostaje czekać nam na ten wspólny, wakacyjny czas.

Podczas trzeciego turnusu (12.07 – 16.07.2021) w półkolonii wezmą udział dzieci z grupy projektowej (grupa zamknięta – 18 osób). Dzieci te od września 2020 roku uczęszczają do Świetlicy Terapeutycznej na zajęcia w ramach projektu realizowanego przez Gminę Lewin Brzeski pn. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, jako Partner Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu. Półkolonie dla dzieci z grupy projektowej są bezpłatne (finansowane z funduszy unijnych).