×
Wyszukaj w serwisie
×

Dzień „z kawusią”, czyli Dzień z Myśleniem Krytycznym

Pod takim hasłem przebiegała środa (23 czerwca br.) w Państwowej Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Skorogoszczy. W dniu tym uczniowie klas IV-VIII oraz klasa I pracowali rutynami Myślenia Krytycznego. Klasa I wykorzystała rutynę „5× dlaczego”. Uczniowie pokazali na niej, za co kochają swojego tatę. Prace zabrali do domu i wręczyli tatom z okazji Dnia Ojca. 

Z kolei starsze klasy zostały podzielone na pięć zespołów, każdemu został przypisany inny kolor. Pierwsze zadanie polegało na milczącej dyskusji, w trakcie której uczniowie wyrażali swoje zdanie na temat „Kulturalny uczeń to...”. W tym zadaniu wykorzystali rutynę „mówi długopis”. Uczniowie nie mogli porozumiewać się słowami, tylko zapisywali swoje opinie, każda grupa innym kolorem, na papierze. Następnie przemieszczali się między klasami i komentowali wypowiedzi kolegów. W ten milczący sposób uczniowie mieli okazję podyskutować na temat  kulturalnego ucznia. Nie zabrakło w dyskusji słów: proszę, dziękuję, przepraszam, dzień dobry, do widzenia. Kolejne zadanie dotyczyło ekologii. Każda grupa otrzymała do opracowania jeden z tematów:

  1. Segregacja odpadów.
  2. 10 rzeczy, które możesz zrobić dla klimatu.
  3. Dziura ozonowa.
  4. Gazy cieplarniane.
  5. Zanieczyszczenie powietrza.

To zadanie wykonywali na rutynie "kawusia" (stąd nazwa "Dzień z kawusią"). Na opracowanie zagadnienia uczniowie mieli 15 min. i mogli do tego wykorzystać internet. Następnie wybrana osoba z grupy zapoznawała kolejne grupy, które gościła w swojej sali, z informacjami dotyczącymi swojego tematu. Prezentacja rutyn odbywała się za pomocą rutyny „winda”. Wybrany uczeń z grupy w ciągu minuty musiał przedstawić efekt pracy swojej grupy. Ponadto uczniowie w quizie mogli sprawdzić, czy znają rutyny, na których pracowali z nauczycielami w tym roku. Okazało się, że prawie bezbłędnie odpowiedzieli na pytania w teście.

Na zakończenie każda grupa przygotowała hasło związane z Myśleniem Krytycznym. W przerwach uczniowie mogli skorzystać z kawiarenki, w której nie zabrakło słodyczy, a przede wszystkim kawy Inki z mlekiem. Jedna z grup wymyśliła hasło, które w pełni oddaje przyświecające wszystkim wdrażającym Myślenie Krytyczne w naszej szkole: „Krytyczne myślenie - dla mózgu oświecenie”. W przyszłym roku szkolnym kontynuujemy naszą przygodę z Myśleniem Krytycznym, c.d.n.

Organizatorzy dziękują Radzie Rodziców za finansowe wsparcie.

uczniowie biorący udział w dniu z kawusia.jpegUczniowie pracujący rutynami Myślenia Krytycznego

myslenie krytyczne tablica.jpegZałożenia w ramach Myślenia Krytycznego

 

  Zajęcia w ramach rutyn Myślenia Krytycznego

poczestunek dla uczestnikow dnia z kawusią.jpegPoczęstunek dla uczniów pracujących rutynami Myślenia Krytycznego