×
Wyszukaj w serwisie
×

Wyniki I Budżetu Obywatelskiego

Znamy już wyniki głosowania w Budżecie Obywatelskim dla Gminy Lewin Brzeski edycja 2021. Tegoroczny budżet opiewał na kwotę 70 tysięcy złoty.

Mieszkańcy Gminy Lewin Brzeski mieli możliwość głosowania w dwojaki sposób: tradycyjnie - poprzez wrzucenie kart do głosowania do ogólnodostępnych urn lub internetowo na stronie Urzędu Miejskiego. Łączna liczba oddanych głosów wyniosła ponad 1200, z czego ponad 900 głosów przeznaczona była na zadania inwestycyjne a pozostałe na tzw. miękkie projekty.

Burmistrz Lewina Brzeskiego informuje, że po zliczeniu wszystkich oddanych głosów zwycięzcami są:

 • Sołectwo Łosiów, które złożyło projekt na zadanie inwestycyjne pn.: „Tężnia solankowa dla mieszkańców Łosiowa oraz gminy Lewin Brzeski”;
 • Sołectwo Różyna, które złożyło projekt tzw. miękki pn. „Festyn Święta Róży”;
 • Samodzielne Koło Gospodyń Wiejskich w Chróścinie, które złożyło projekt tzw. miękki pn.: „Dzień Kultury Kresowej”.

Pan Artur Kotara gratuluje zwycięzcom, a także pozostałym wnioskodawcom Budżetu Obywatelskiego, podkreślając jednocześnie, że jest dumny ze swoich Mieszkańców, a także z faktu wspólnego kreowania przestrzeni publicznej.

Rozdział głosów przedstawia się następująco:

 1. Odbudowa Pomnika Lwa z 1 XI 1924 r. – 31 głosów.
 2. Dzień Kultury Kresowej – 60 głosów.
 3. Park Streetworkoutowy do ćwiczeń kalistenicznych w Lewinie Brzeskim – 37 głosów.
 4. Utworzenie małego placu zabaw dla dzieci w lokalizacji „Zatorze” w Lewinie Brzeskim – 20 głosów.
 5. Festyn Święto Róży – 155 głosów.
 6. Organizacja imprezy masowej-biegowej i Nordic Walking – 7 głosów.
 7. Wsparcie imprezy „Triathlon Stan Umysłu Lewin Brzeski-Edycja 02” – 6 głosów.
 8. Tężnia Solankowa dla mieszkańców Łosiowa oraz gminy Lewin Brzeski – 490 głosów.
 9. Razem dbamy o naszą małą ojczyznę – 0 głosów.
 10. Dostawa i montaż elementu zielonej siłowni we wsi Wronów – 4 głosy.
 11. Zakup sprzętu ochrony dróg oddechowych dla OSP w Lewinie Brzeskim – 123 głosy.
 12. „Dolina – Cztery pory roku’’ w Nowej Wsi Małej – 184 głosy.
 13. Zagospodarowanie placu przy przystanku autobusowym we wsi Wronów – 1 głos.
 14. Zagospodarowanie placu spotkań przy klubie wiejskim we wsi Wronów – 21 głosów.
 15. Wykonanie oświetlenia uliczno - parkowego oraz ścieżki pieszo-rowerowej powierzchniowo asfaltowej w Lewinie Brzeskim – 67 głosów.