×
Wyszukaj w serwisie
×

Informacja Burmistrza Lewina Brzeskiego

Burmistrz Lewina Brzeskiego informuje, że sporządzone zostały listy osób oczekujących na najem socjalny lokalu oraz najem na czas nieoznaczony z zasobów komunalnych Gminy Lewin Brzeski na 2021 rok.

Z uwagi na zmianę Ustawy o Ochronie danych osobowych, listy osób oczekujących na najem socjalny lokalu oraz najem na czas nieoznaczony z zasobów komunalnych Gminy Lewin Brzeski nie są jawne i nie podlegają publicznemu wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim.

W związku z powyższym każdy wnioskodawca otrzyma informację o rozpatrzeniu wniosku o wynajem mieszkania drogą pisemną.