×
Wyszukaj w serwisie
×

Kolejny sukces Przedszkola nr 1 w Lewinie Brzeskim

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż Przedszkole Publiczne nr 1 w Lewinie Brzeskim zostało wyróżnione w konkursie plastycznym pt. „Znam i dbam o przyrodę Aglomeracji Opolskiej” realizowanym w ramach projektu pn. „Ochrona różnorodności biologicznej w Aglomeracji Opolskiej poprzez działania edukacyjno – informacyjne – etap II” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020.                                                                                                                    

Główne cele konkursu stanowiły:

  • promocja lokalnych walorów przyrody i różnorodności biologicznej w Aglomeracji Opolskiej;
  • promowanie zrównoważonego rozwoju, ekologicznego trybu życia z poszanowaniem lokalnych walorów przyrody;
  • rozwijanie zainteresowań dzieci tematyką różnorodności biologicznej, ekologii i ochrony przyrody;
  • propagowanie postaw proekologicznych w przedszkolu, szkole, w domu i najbliższym otoczeniu;
  • promocja działań na rzecz ochrony siedlisk i gatunków zagrożonych, w tym ujętych w polskiej czerwonej księdze roślin i zwierząt;
  • promowanie działań związanych z ogólnopolskimi kampaniami ekologicznymi np. Międzynarodowy Dzień Ptaków, Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi, Międzynarodowy Dzień Bioróżnorodności;
  • promowanie ekoinwestycji w lokalnym otoczeniu, służących ochronie i promocji bioróżnorodności;
  • promocja turystyki i lokalnych zasobów, ciekawych przyrodniczo miejsc w miejscowość, w której mieszka dziecko.

Przedszkole Publiczne nr 1 w Lewinie Brzeskim otrzymało wyróżnienie w konkursie, a co za tym idzie otrzymało upominek rzeczowy. Ponadto dwójka dzieci z naszej placówki została wyróżniona nagrodami indywidualnymi za ich prace rysunkowe. Nagrodę otrzymał: Antoś Popławski – bon SODEXO o wartości 100,00 PLN + drobny zestaw upominkowy oraz Małgosia Baucz – bon SODEXO o wartości 100,00 PLN + drobny zestaw upominkowy. Nagrodzone prace plastyczne były przygotowane pod kierunkiem nauczycieli: Marty Kowalskiej i Ewy Warchał.

Ewa Warchał

 

  Nagrodzone Przedszkolaki wraz z opiekunami przygotowującymi do konkursu