×
Wyszukaj w serwisie
×

Symboliczne rozpoczęcie inwestycji

W dniu dzisiejszym Burmistrz Lewina Brzeskiego dokonał symbolicznego wbicia łopaty - tym samym rozpoczynając inwestycję, która z pewnością poprawi jakość życia mieszkańców gminy. Mowa o budowie ścieżki pieszo-rowerowej z Lewina Brzeskiego do Mikolina przez Skorogoszcz, o łącznej długości ok. 10 km. Przedsięwzięcie stanowi element szerszego projektu, realizowanego w partnerstwie z Gminą Popielów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

W symbolicznym rozpoczęciu inwestycji Burmistrzowi towarzyszyli również Przewodniczący Stałych Komisji Rady Miejskiej oraz Wykonawcy robót.

Realizacja ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem doprowadzi do poprawy stanu infrastruktury rowerowej, co zwiększy bezpieczeństwo w ruchu drogowym, umożliwiając mieszkańcom gminy bezpieczne korzystanie z alternatywnego środka transportu, jakim jest rower.

Pan Artur Kotara wyraził nadzieję, iż nowa inwestycja gminna zakończy się jeszcze w tym roku.

sciezka pieszo-rowerowa.jpegSymboliczne wbicie łopat, rozpoczynające realizację ścieżki pieszo-rowerowej z Lewina Brzeskiego do Mikolina