×
Wyszukaj w serwisie
×

Kolejne inwestycje sołeckie w ramach MIS

Marszałkowska Inicjatywa Sołecka na lata 2020 – 2022 przyznawana jest na dofinansowanie zadań własnych gminy na małe projekty lokalne realizowane na terenach wiejskich.

Uchwałą Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Opolskiego pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa opolskiego na 2021 rok w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej, 68 gminom uczestniczącym w Marszałkowskiej Inicjatywie Sołeckiej w 2021 roku przyznano pomoc finansową stanowiącą dofinansowanie zgłoszonych przez nie 356 zadań. W tegorocznej edycji Inicjatywy uczestniczy 7 sołectw z Gminy Lewin Brzeski.

W ubiegły piątek w Nowej Wsi Małej odbyło się podsumowanie realizacji dwóch projektów w ramach Marszałkowskiej Inicjatyw Sołeckiej, tj. "Doposażenie placu zabaw w parku", zrealizowane przez sołectwo Skorogoszcz oraz "Doposażenie placu zabaw", zrealizowane przez Nową Wieś Małą.

Jak podkreślał zastępca burmistrza obecny na podsumowaniu, każde z sołectw ma wiele potrzeb do zrealizowania, a środki z Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej w połączeniu ze środkami z budżetu Gminy Lewin Brzeski w znaczący sposób przyspieszają realizację tych potrzeb, tak oczekiwanych przez społeczność lokalną.

MIS NWM.jpegPodsumowanie dwóch projektów zrealizowanych przez Skorogoszcz oraz Nową Wieś Małą