×
Wyszukaj w serwisie
×

Nabór do projektu "Opolskie dla rodziców i dzieci III"

Informujemy, iż Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu otrzymał dodatkowe środki na realizację projektu "Opolskie dla rodziców i dzieci III" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest udzielenie wsparcia rodzicom/opiekunom prawnym dzieci do lat 3, którzy chcą wrócić na rynek pracy, a barierą uniemożliwiającą im powrót do aktywności jest konieczność opieki nad małym dzieckiem. W celu zapewnienia opieki nad dziećmi do lat 3 Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu pokrywać będzie koszty opieki w żłobku lub klubie dziecięcym (tzw. czesne).

W ramach współpracy możliwe będzie finansowanie kosztów opieki nad dzieckiem przez okres maksymalnie 12 miesięcy, jednakże rodzice zobowiązani są do wnoszenia opłat za wyżywienie dzieci. Maksymalna wartość refundacji to 1100 PLN za pełny miesiąc uczęszczania dziecka do żłobka/klubu dziecięcego. Z pomocy skorzystać będą mogli pracujący rodzice/opiekunowie prawni, którzy przebywają na urlopie  macierzyńskim lub rodzicielskim oraz osoby osiągające niskie dochody (tzw. ubodzy pracujący).

Nowy nabór rozpoczynamy od 28 lipca do 11 sierpnia 2021r. Rekrutacją uczestników zajmie się Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu. Finansowanie kosztów następować będzie na podstawie umowy trójstronnej zawartej pomiędzy Województwem Opolskim, organizatorem opieki  oraz uczestnikiem projektu.

W razie pytań dotyczących projektu prosimy o kontakt z pracownikami biura projektu pod numerem 77 441 68 02. Zachęcamy również do odwiedzenia strony internetowej projektu www.zlobki.wup.opole.pl

PDFRegulamin rekrutacji do projektu Opolskie dla rodzicw i dzieci III.pdf