×
Wyszukaj w serwisie
×

Konsultacje społeczne Wspólnej Polityki Rolnej

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych II wersji projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

W trakcie konsultacji I wersji projektu Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej, do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wpłynęło blisko 3500 stanowisk. Przez wiele tygodni trwały intensywne prace skoncentrowane na analizie zgłoszonych uwag, komentarzy i opinii, czego efektem jest II wersja projektu Planu, w której uwzględniono lub częściowo uwzględniono szereg sugestii.

Wsparcie w ramach Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej, ukierunkowane jest na zapewnienie konkurencyjności i trwałości ekonomicznej podmiotów rolno-spożywczych, głównie poprzez zwiększenie ich zdolności do zapewnienia stabilności - zarówno w krótkiej, jak i w dłuższej perspektywie. Ma ono również na celu zapewnienie odpowiednich dochodów małym gospodarstwom, które realizują ważne funkcje społeczne. Odgrywają również istotną rolę w zakresie ochrony środowiska naturalnego. Komplementarnie do systemu płatności bezpośrednich i obszarowych, w ramach II filaru Wspólnej Polityki Rolnej, realizowane będzie wsparcie inwestycyjne ukierunkowane na ich restrukturyzację i modernizację.

Opracowany projekt Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, to także odpowiedź na wyzwania wynikające z ambitnych celów środowiskowo-klimatycznych i w obszarze cyfryzacji, wyznaczonych dla Wspólnej Polityki Rolnej. Z tego powodu istotny element Planu stanowią interwencje, których celem będzie realizacja kluczowych założeń strategii „Od pola do stołu” i strategii na rzecz bioróżnorodności.

Kolejny krok dotyczący przygotowania ostatecznej wersji Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 to konsultacje publiczne jego drugiej wersji. Został on uzupełniony o elementy, które nie znalazły się w pierwszej wersji projektu Planu, m.in. budżet programu oraz plan wskaźników monitorowania.
Wszelkie opinie, sugestie, komentarze i uwagi mogą Państwo zgłaszać poprzez formularz zamieszczony na poświęconej konsultacjom stronie: https://gov.pl/web/wprpo2020.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem dalszych prac kolejna wersja Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 zostanie, pod koniec roku, przekazana do Komisji Europejskiej, gdzie rozpoczną się negocjacje projektu. Informacje o każdym etapie prac dotyczących Planu Strategicznego WPR będą dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.