×
Wyszukaj w serwisie
×

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu to jeden, bezpłatny numer dla całej Polski 800 137 200.

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu (TPK) jest dostępna poza godzinami pracy Podstawowej Opieki Zdrowotnej, czyli:

 • od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00 następnego dnia,
 • w soboty i niedziele oraz inne dni ustawowo wolne od pracy, w godzinach od 8:00 do 8:00 następnego dnia.

Z TPK możesz skorzystać w sytuacji:

 • nagłego zachorowania, poza godzinami pracy POZ,
 • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących stan bezpośredniego zagrożenia życia, a zastosowane środki lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
 • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni POZ może znacząco niekorzystnie wpłynąć na Twój stan zdrowia.

Kontaktując się z TPK, otrzymasz poradę:

 • pielęgniarki/położnej, 
 •  lekarską,

w formie telekonsultacji.

W ramach TPK uzyskasz:

 • poradę medyczną,
 •  e–receptę,
 • e–skierowanie,
 • e–zwolnienie.

Porady są udzielane w czterech językach:

 • polskim,
 • angielskim,
 • rosyjskim,
 • ukraińskim.

Istnieje również możliwość skorzystania z wideorozmowy z tłumaczem języka migowego.