×
Wyszukaj w serwisie
×

Kolejny stopień w drodze awansu zawodowego nauczycieli

W dniu 25 sierpnia 2021 roku w gabinecie Burmistrza Lewina Brzeskiego Pana Artura Kotary odbyło się uroczyste wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Pięciu nauczycieli z placówek oświatowych z terenu gminy Lewin Brzeski dołączyło do grona nauczycieli mianowanych. Nominacje z rąk Burmistrza Lewina Brzeskiego otrzymały:

  • Pani Celina Greniuch z Przedszkola Publicznego nr 1 w Lewinie Brzeskim,
  • Pani Ewelina Guźniczak z Publicznej Szkoły Podstawowej w Łosiowie,
  • Pani Agnieszka Mihułka z Publicznej Szkoły Podstawowej w Lewinie Brzeskim,
  • Pani Aleksandra Wszołek - Żurek z Publicznej Szkoły Podstawowej w Lewinie Brzeskim, 
  • Pani Małgorzata Pasieka z Publicznej Szkoły Podstawowej w Lewinie Brzeskim.

 Warunkiem nadania nauczycielowi stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego jest:

  1. spełnienie wymagań kwalifikacyjnych do nauczania danego przedmiotu lub prowadzenia zajęć,
  2. odbycie stażu w wymiarze 2 lat i 9 miesięcy, zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego nauczyciela,
  3. zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną.

W czasie spotkania Burmistrz z satysfakcją gratulował wysokiego poziomu wyników egzaminów. Nauczyciele ślubowali rzetelnie pełnić powinność nauczyciela i wychowawcy młodzieży, a także kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych i poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Na zakończenie Burmistrz złożył Paniom życzenia wszelkiej pomyślności, satysfakcji oraz dalszych sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.

nominacja .jpegBurmistrz Lewina Brzeskiego w towarzystwie nauczycieli mianowanych