×
Wyszukaj w serwisie
×

Aglomeracja Opolska ogłasza konkurs #KOLOROWEOGRODY

Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska zachęca do udziału w konkursie #koloroweogrody na zaplanowanie i aranżację miejsc zielonych np. ogrodów, skwerów, klombów, rabat o dostępności publicznej w ramach projektu pn. „Ochrona różnorodności biologicznej w Aglomeracji Opolskiej poprzez działania edukacyjno – informacyjne – etap II”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020.

Celem konkursu jest promocja różnorodności biologicznej i zwrócenie uwagi na lokalne walory przyrodnicze, a w szczególności gatunki występujące lokalnie lub uprawiane tradycyjnie, a także działania pedagogiczne ukierunkowane na poszanowanie przyrody i zieleni w środowisku lokalnym. Konkurs ma promować estetykę w otaczającej przestrzeni publicznej, partycypację społeczną oraz odpowiedzialność za naturę, bioróżnorodność i przyrodę oraz przybliżyć lokalnej społeczności znaczenia ogrodu i sadu dla różnorodności biologicznej.
Termin nadsyłania prac konkursowych do 12 października 2021 roku.

Regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa dostępne są na stronie: https://aglomeracja-opolska.pl/realizowane-projekty/oglaszamy-konkurs-koloroweogrody