×
Wyszukaj w serwisie
×

Kampania społeczna „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj”

Kampania społeczna "Sadza płonie. czad zabija. Żyj" jest kontynuacją poprzednich kampanii społecznych "Czyszczone kominy to mniejszy smog" oraz "Zaproś kominiarza". Celem kampanii jest podniesienie świadomości właścicieli, zarządców i użytkowników budynków nt. konieczności utrzymania przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych) w należytym stanie technicznym tak, aby bezpiecznie i skutecznie spełniały swoją funkcję oraz eliminacja niebezpieczeństw związanych ze smogiem, zaczadzeniami i pożarami, których główną przyczyną są źle eksploatowane lub zaniedbane przewody kominowe i urządzenia grzewcze.

Ważnym elementem jest prowadzenie edukacji społecznej:

  • jak prawidłowo organizować proces spalania w domowych urządzeniach grzewczych, aby uniknąć kopcenia z kominów,
  • jak poprawnie eksploatować systemy kominowe i wentylacyjne zgodnie z zasadami ich funkcjonowania, aby uniknąć złej wentylacji oraz zaczadzenia.

Kolejnym istotnym elementem jest uświadomienie społeczeństwa, że:

  1. prawidłowo wykonany komin z certyfikowanych materiałów, regularnie kontrolowany i konserwowany, będzie bezpiecznie służyć przez dziesięciolecia,  
  2. brak systematycznego oczyszczania i kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) to główna podstawa do niewypłacenia odszkodowania z tytułu powstałej szkody.

Międzywojewódzki Cech Kominiarzy nadzoruje i rekomenduje kominiarzy, będących jej członkami, a w przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości co do osoby oferującej usługi kominiarskie, służy pomocą w sprawdzeniu wiarygodności czy osoba oferująca usługi kominiarskie posiada dyplom potwierdzający kwalifikacje kominiarskie, czeladnicze lub mistrzowskie,a także nawiązaniu współpracy z wiarygodnymi firmami kominiarskimi, które zapewnią profesjonalną współpracę  z właścicielami budynków.

Poniżej komunikat Prezesa Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy w związku z przedmiotową kampanią.

PDFKomunikat Prezesa Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy 2021.pdf