×
Wyszukaj w serwisie
×

Konkurs na zagospodarowanie terenu

Burmistrz Lewina Brzeskiego ogłasza konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu w obrębie dworca komunikacji samochodowej w Lewinie Brzeskim.

Celem konkursu jest przeprowadzenie konfrontacji twórczych prac projektowych oraz uzyskanie najkorzystniejszych rozwiązań pod względem funkcjonalno-przestrzennym koncepcji architektonicznej zagospodarowania terenu będącego przedmiotem konkursu. Przedstawiona koncepcja powinna przewidywać rozwiązania przyszłościowe orz realne do wykonania.

W konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.

Szczegóły na stronie internetowej: http://bip.lewin-brzeski.pl/12170/konkurs-na-opracowanie-koncepcji-na-zagospodarowanie-terenu-w-obrebie-dworca-komunikacji-samochodowej-w-lewinie-brzeskim.html 

konkurs.jpeg