×
Wyszukaj w serwisie
×

Projekt Edukacyjny "EMOCJA”

W Publicznym Przedszkolu nr 1 w Lewinie Brzeskim, dzieci realizują Międzynarodowy Projekt Edukacyjny "EMOCJA”.

CELE OGÓLNE PROJEKTU to:

  • kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym;
  • rozbudzanie w dzieciach wiary w siebie oraz własne możliwości;
  • aktywizacja dzieci i młodzieży na zrozumienie emocji i uczuć innych osób;
  • współpraca nauczyciela i uczniów z placówkami oświatowymi z terenu całego kraju i zagranicznymi, szkołami polonijnymi poprzez wspólną wymianę doświadczeń na stronie projektu;
  • wychowanie do wartości takich jak empatia, wyrozumiałość, szacunek i wrażliwość;
  • tworzenie sytuacji budujących wrażliwość dziecka, empatię i szacunek wobec innych kreowanie wartości i norm społecznych poprzez współdziałanie z instytucjami i organizacjami będącymi źródłem istotnych wartości.

Przedszkolaki rozpoczęły projekt od oglądania bajki o Vashti, rozmawiały o kreatywności, o własnych talentach, emocjach. Wykonały postać Vashti, zaprojektowały wspólną pracę – kartkę wypełnioną wymarzonymi kropkami. Bawiły się chustą animacyjną, nauczyły się z MiguMigu migać zwroty grzecznościowe. Wykonały w sali kącik emocji (SŁOIKI RADOŚCI,ZŁOŚCI I SŁOIK SPOKOJU).
Z niecierpliwością czekamy na kolejny moduł.

Marta Kowalska

Galeria zdjęć przedszkolaków uczestniczących w projekcie: