×
Wyszukaj w serwisie
×

I edycja Programu Inwestycji Strategicznych zakończona

Burmistrz Lewina Brzeskiego z radością informuje o otrzymaniu przez Gminę Lewin Brzeski dofinansowania na budowę utwardzonych dojazdów do zamieszkałych posesji na terenie gminy. Środki  w wysokości ponad 10 mln zł pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST. Wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest zależna od obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK. 

W pierwszym naborze wniosków, który zakończył się w sierpniu br., w Programie Inwestycji Strategicznych jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki mogły wnioskować o dofinansowanie inwestycji z 35 obszarów, podzielonych na 4 priorytety. Wysokość dofinansowania zależała od obszaru priorytetowego inwestycji. W przypadku wniosku Gminy Lewin Brzeski jest to Priorytet 1:

  • budowa lub modernizacja infrastruktury drogowej, co oznacza, że dofinansowanie wynosi 95% wartości inwestycji przy 5% udziale własnym Gminy.

W I etapie programu Opolszczyzna otrzymała łącznie niemal 500 mln zł na realizację ponad 100 projektów, w tym gminy z powiatu brzeskiego dostały łącznie ponad 45 milionów złotych. Wartym podkreślenia jest fakt, iż Gmina Lewin Brzeski znalazła się wśród 9 projektów, które otrzymały dofinansowanie w kwocie powyżej 10 mln zł.