×
Wyszukaj w serwisie
×

Kurs obsługi komputera dla Seniorów

W Klubie Seniora w Lewinie Brzeskim w dniach 25 i 26 października 2021r. odbyło się darmowe dwudniowe szkolenie z obsługi komputera, w ramach projektu "e - Senior edukacja dla aktywizacji'', prowadzone przez Fundację Przyszłość Pokoleń.

Projekt “e-Senior – edukacja dla aktywizacji” jest współfinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Jak czytamy na stronie Fundacji: "Celem projektu jest zwiększenie aktywizacji osób starszych, wdrażając tym samym w życie idee społeczeństwa obywatelskiego, także pośród starszego pokolenia. Wraz ze starzejącym się społeczeństwem, w ostatnich latach, na skutek przemian społecznych oraz usilnych starań państwa o aktywizację seniorów, coraz popularniejsze stają się postawy odznaczające się aktywnością osób w wieku postprodukcyjnym. W wyniku zmian struktury demograficznej, których cechą jest rosnący udział osób starszych w populacji, Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) pod koniec lat 90. XX wieku wprowadziła w sferę polityki społecznej i gospodarki koncepcję aktywnego starzenia się. Według badania CBOS “Korzystanie z internetu” z roku 2018 r., zaledwie 25% osób w grupie wiekowej 65 i więcej lat deklaruje, że są użytkownikami internetu. Dane te zasadniczo pokrywają się z deklarowaniem korzystania z komputera w ogóle. Odsetek ten stoi w wyraźnym kontraście z liczbą użytkowników internetu w przedziale wiekowym 18-24 lat, sięgającym 100% respondentów".

Poniżej galeria zdjęć z przeprowadzonego szkolenia komputerowego