×
Wyszukaj w serwisie
×

Rusza nabór do Młodzieżowej Rady Miejskiej

Burmistrz Lewina Brzeskiego ogłasza nabór na członka Młodzieżowej Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim na lata 2021-2024.

Kandydatem na członka Młodzieżowej Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim może zostać uczeń szkoły z terenu Gminy Lewin Brzeski lub mieszkaniec Gminy Lewin Brzeski, który spełnia łącznie następujące kryteria potwierdzone pisemnym oświadczeniem kandydata:

  • w dniu wyborów ukończy 13 lat i nie ukończy 26 lat,
  • działa na rzecz młodzieży,
  • wyraża zgodę na kandydowanie oraz pracę w Radzie,
  • nie jest zawieszony w prawach ucznia,
  • przedstawi listę poparcia minimum 10 osób, które w dniu wyborów będą w wieku od 13 do 26 lat.

Zgłoszenie kandydata na członka Młodzieżowej Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim następuje wyłącznie poprzez wypełnienie formularza rekrutacyjnego, dostępnego poniżej, który dostarczyć należy w kopercie do Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych w Lewinie Brzeskim, ul. Rynek 26 pokój nr 1A w nieprzekraczalnym terminie do 3 grudnia 2021 roku do godziny 14:00. Na kopercie należy umieścić zapis ,,Młodzieżowa Rada Miejska w Lewinie Brzeskim – zgłoszenie kandydata’’.

  1. Zarządzenie Nr 1078/2021 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie ogłoszenia naboru na członka Młodzieżowej Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim na lata 2021-2024 DOCZarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia naboru na członka Młodzieżowej Rady Miejskiej.doc
  2. Formularz zgłoszeniowym dla kandydata na członka Rady Miejskiej DOCFormularz rekrutacyjny dla kandydata na członka Młodzieżowej Rady Miejskiej.doc
  3. Lista poparcia dla kandydata na członka Rady DOCXLista poparcia dla kandydata na członka Młodzieżowej Rady Miejskiej.docx

 Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77 424 66 34.