×
Wyszukaj w serwisie
×

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

Zarząd Klubu Sportowego LZS „Olimpia” Lewin Brzeski zwołuje w dniu 25 listopada 2021 roku o godz.18:30 Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w budynku socjalnym Klubu przy ul. Powstańców Śląskich 51 z następującym porządkiem obrad: 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad.
 3. Stwierdzenie quorum.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków oraz Skrutacyjnej.
 5. Złożenie sprawozdania z działalności.
 6. Dyskusja.
 7. Przeprowadzenie wyborów do Zarządu i Prezesa Klubu.
 8. Przeprowadzenie wyborów do Komisji Rewizyjnej.
 9. Ogłoszenie wyników wyborów.
 10. Podjęcie Uchwał dot. wystąpienia klubu LZS „Olimpia” Lewin Brzeski z Gminnego Zrzeszenia LZS Lewin Brzeski.
 11. Zakończenie posiedzenia.

Zapraszamy członków klubu oraz sympatyków i kibiców.

Jacek Kieroński