×
Wyszukaj w serwisie
×

Dofinasowanie na realizację programu SENIOR+

senior-plus-logo.jpeg

Gmina Lewin Brzeski w wyniku naboru ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 Moduł II – Zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+” Edycja 2021 otrzymała dofinansowanie na realizację programu.

  1. Klub Seniora w Lewinie Brzeskim otrzymał:
  • Środki z budżetu państwa: 21 360 zł
  • Środki własne: 21 360 zł
  • Wartość projektu: 42 720 zł
  1. Klub Seniora w Łosiowie otrzymał:
  • Środki z budżetu państwa: 21 360 zł
  • Środki własne: 21 360 zł
  • Wartość projektu: 42 720 zł

Klub Seniora dzięki wsparciu w formie dotacji pozwala osobom nieaktywnym zawodowo od 60 roku życia na korzystanie z infrastruktury pozwalającej na aktywne spędzanie czasu wolnego, zapewnia poprawę stanu psychicznego i fizycznego, podniesienie ogólnej jakości życia, aktywizację seniorów do podejmowania nowych działań, możliwość nawiązywania nowych kontaktów społecznych, zaangażowanie w działania samopomocowe na rzecz środowiska lokalnego. Zapewnia również wsparcie adekwatne do potrzeb i możliwości, wynikających z wieku i stanu zdrowia seniorów. Seniorzy, dzięki placówce, pomimo utraty części samodzielności, mogą w dalszym ciągu funkcjonować w dotychczasowym środowisku. Pobyt w placówce przyczynia się do utrzymania odpowiedniej jakości ich życia, spowolnienia rozwoju choroby, dostrzeżenia walorów „jesieni życia”.

plakat_budzet_panstwa SENIOR.jpeg