×
Wyszukaj w serwisie
×

2022 rok

  1. Ochrona i promocja zdrowia

DOCOgłoszenie konkursu ofert w zakresie ochrony i promocji zdrowia.doc

DOCZarządzenie w sprawie powolania Komisji konkursowej w celu zaopiniowania zlożonych ofert na realizację dzialań w zakresie ochrony i promocji zdrowia.doc

DOCOpinia Komisji oraz Arkusz analizy formalnej i merytorycznej.doc

DOCZarządzenie Nr 1123-2021 wybór oferty na realizację zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia.doc

  1. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych

DOCOgłoszenie konkursu ofert w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych.doc

DOCZarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych.doc

DOCOpinia Komisji oraz Arkusz analizy formalnej i merytorycznej.doc

DOCZarządzenie Nr 1124-2021 - wybór oferty na realizację zadania z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych.doc

  1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

DOCOgłoszenie konkursu ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2022r. I półrocze.doc

DOCZarządzenie w sprawie powolania Komisji konkursowej w celu zaopiniowania zlożonych ofert na realizację dzialań w zakresie upowsszechniania kultury fizycznej i sportu.doc

DOCOpinia Komisji oraz Arkusz analizy formalnej i merytorycznej GZ LZS.doc

DOCProtokół Komisji Konkursowej.doc

DOCInformacja z posiedzenia Gminnej Rady Sportu.doc

DOCZarządzenie Nr 1125-2021 wybór oferty na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.doc
 

  1. Oferty złożone w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
  2. Oferty złożone w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie