×
Wyszukaj w serwisie
×

2022 rok

DOCSprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy za rok 2021.doc (74,50KB)

PDFUchwała Nr XLI-316-2021 z dnia 25.11.2021r. ws. przyjęcia na 2022 rok programu współpracy gminy Lewin Brzeski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.pdf (261,72KB)
PDFUchwała Nr XLVII-355-2022 z dnia 29.03.2022r. o zmianie uchwały ws. przyjęcia na 2022 rok programu współpracy Gminy Lewin Brzeski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.pdf (267,37KB)
PDFUchwała Nr L-395-2022 z dnia 24.05.2022r. zmieniająca uchwałę ws. przyjęcia na 2022 rok programu współpracy gminy Lewin Brzeski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.pdf (264,18KB)

  1. Ochrona i promocja zdrowia

DOCOgłoszenie konkursu ofert w zakresie ochrony i promocji zdrowia.doc (34,00KB)

DOCZarządzenie w sprawie powolania Komisji konkursowej w celu zaopiniowania zlożonych ofert na realizację dzialań w zakresie ochrony i promocji zdrowia.doc (28,00KB)

DOCOpinia Komisji oraz Arkusz analizy formalnej i merytorycznej.doc (92,50KB)

DOCZarządzenie Nr 1123-2021 wybór oferty na realizację zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia.doc (37,00KB)

  1. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych

DOCOgłoszenie konkursu ofert w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych.doc (34,00KB)

DOCZarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych.doc (30,50KB)

DOCOpinia Komisji oraz Arkusz analizy formalnej i merytorycznej.doc (88,50KB)

DOCZarządzenie Nr 1124-2021 - wybór oferty na realizację zadania z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych.doc (35,00KB)

  1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

DOCOgłoszenie konkursu ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2022r. II półrocze.doc (36,00KB)
DOCZarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert na realizację w 2022 roku działań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.doc (29,50KB)
DOCOpinia Komisji oraz Arkusz analizy formalnej i merytorycznej GZ LZS.doc (87,50KB)
DOCProtokół Komisji Konkursowej.doc (28,50KB)
DOCInformacja z posiedzenia Gminnej Rady Sportu.doc (23,50KB)
DOCZarządzenie Nr 1638-2022 wybór oferty na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.doc (37,00KB)


DOCOgłoszenie konkursu ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2022r. I półrocze.doc (34,50KB)

DOCZarządzenie w sprawie powolania Komisji konkursowej w celu zaopiniowania zlożonych ofert na realizację dzialań w zakresie upowsszechniania kultury fizycznej i sportu.doc (28,00KB)

DOCOpinia Komisji oraz Arkusz analizy formalnej i merytorycznej GZ LZS.doc (87,50KB)

DOCProtokół Komisji Konkursowej.doc (28,00KB)

DOCInformacja z posiedzenia Gminnej Rady Sportu.doc (23,50KB)

DOCZarządzenie Nr 1125-2021 wybór oferty na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.doc (35,00KB)

  1. Oferty złożone w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

PDFUproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu.pdf (1,57MB)

DOCZarządzenie Nr 1537 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 12.04.2022r. ws. wyboru oferty na realizację zadania publicznego w okresie od 15.04.2022 do 30.06.2022 w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.doc (34,50KB)

  1. Oferty złożone w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

PDFUproszczona oferta na realizację zadania publicznego - Działania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.pdf (998,58KB)

  1.  Oferty złożone w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

PDFUproszczona oferta realizacji zadania publicznego-Działania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.pdf (3,37MB)

DOCZarządzenie Nr 1650-2022 wybór oferty na realizację zadania w zakresie działań na rzecz dzieci i młodzieży.doc (29,00KB)

  1. Oferty złożone w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

PDFUproszczona oferta realizacji zadania publicznego - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.pdf (3,88MB)

DOCZarządzenie Nr 1736-2022 wybór oferty na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.doc (36,00KB)

  1. Oferty złożone w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

PDFUproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Zwiększenie dostępności osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej.pdf (3,05MB)

DOCZarządzenie Nr 1755-2022 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 03 listopada 2022r. w sprawie wyboru oferty.doc (36,00KB)