×
Wyszukaj w serwisie
×

Konkurs plastyczny "My i Ryby"

Rybacka Lokalna Grupa Działania "Opolszczyzna" zachęca do udziału w konkursie plastycznym pn. "My i Ryby", organizowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych. 

Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy wśród ogółu społeczeństwa, uczniów, pracowników dydaktycznych, rodziców – o roli Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, jego wkładzie w rozwój ekonomiczny i społeczny sektora rybackiego i obszarów zależnych od rybactwa w Polsce.

Zadaniem uczniów będzie przygotowanie i przekazanie - zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi - pracy konkursowej, w której przedstawią, jak dzięki projektom zrealizowanym przy wsparciu budżetu państwa i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, zmieniło się codzienne życie i otoczenie wokół nas.

Więcej informacji nt. konkursu znajduje się tutaj: 

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/my-i-ryby

plakat_RYBYkonkursDRUK-1.jpeg