×
Wyszukaj w serwisie
×

Przebudowa drogi gminnej oraz dróg wewnętrznych w miejscowości Sarny Małe

znaki_strona_www (002).png

ZADANIE DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Przebudowa drogi gminnej oraz dróg wewnętrznych w miejscowości Sarny Małe

dofinansowanie: 487 756,50 zł
całkowita wartość: 696 795,00 zł

KRÓTKI OPIS ZADANIA:

Roboty budowlane polegające na wykonaniu zadania polegającego w szczególności na:

 1. Wykonaniu projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót i wprowadzenie go do realizacji,
 2. Wyznaczenia trasy odcinków dróg objętych zadaniem,
 3. Przebudowie istniejących nawierzchni z BA,
 4. Wykonaniu robót ziemnych – korytowania,
 5. Wykonaniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni – podbudowy,
 6. Wykonaniu warstw nawierzchniowych z BA – wiążąca i ścieralna,
 7. Przebudowie zjazdów,
 8. Wykonaniu krawężników, obrzeży, chodników z kostki betonowej,
 9. Ścinaniu drzew, karczowaniu krzewów,
 10. Regulacji urządzeń podziemnych,
 11. Plantowaniu poboczy,
 12. Wykonaniu docelowego oznakowania ruchu,
 13. Wykonaniu elementów BRD – progów zwalniających,
 14. Wykonaniu oznakowania poziomego docelowego,
 15. Wykonaniu tablic informacyjnych o projekcie